បិទ​ការប្រកួត​កីឡា​ជ្រើសរើស​ជើង​ឯក​មហាជន​ទូរ​ទាំង​ខេត្ត​ ឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩​ ​រកឃើញ​ក្រុម​កីឡាករ ជាប់​ជ័យ​លាភី​ទាំង​២​ប្រភេទ​កីឡា​ហើយ​ – CEN