យោធា​កូរ៉េខាងត្បូង​បាញ់​គំរាម​យន្តហោះ​យោធា​រុស្សុី ដែល​បាន​ហោះចូល​ដែនអាកាស​របស់ខ្លួន​ – CEN