ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ​ថា បើ​ចង់យក​ឈ្នះ​សង្គ្រាម​នៅ​អាហ្កានីស្ថាន​គឺ​ងាយ​ណាស់ ត្រឹមតែ ១០​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ តែ​គាត់​មិន​ចង់​ឲ្យ​មាន​មនុស្ស​ស្លាប់​ច្រើន​ – CEN