អគ្គរាជទូត​ស៊ុយអែត​ចប់​អាណត្តិ​៖ រដ្ឋាភិបាល​ស៊ុយអែត នៅតែ​បន្ត​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្ពុជា​ – CEN