ឆមាស​ទី​១ បង្ក្រាប​បទល្មើស​ជួញដូរ​មនុស្ស និង​អំពើ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ផ្លូវភេទ​សរុប​បាន ​៧៨​ករណី – CEN