កម្ពុជា​-​វៀតណាម រួមគ្នា ទប់ស្កាត់​នូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​អមិត្ត ដែលមាន ឧបាយកល​បំបែកបំបាក់​សន្តិភាព និង​ចំណង​សាមគ្គីភាព​ – CEN