អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន ដែលមាន​តួនាទី​ក្នុងការ​សម្លាប់​រង្គាល​លើ​បាតុករ​ចិន​ឆ្នាំ ១៩៨៩ ទទួល​មរណៈ​នៅ​វ័យ ៩១​ឆ្នាំ​ – CEN