សាលា​ដំបូង​ខេត្តព្រះ​សីហនុ ដោះលែងអ្នកកា​សែត​២នាក់ ឃុំខ្លួន​ពល​រដ្ឋ​៥នាក់ ដែលមានទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ​ឧក​ញ៉ា ខូវ សម្បត្តិ – CEN