អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នឹង​ចាត់វិធានការ​ចាំបាច់ តាមច្បាប់​ជា​ធរមាន ដើម្បី​ស្វែងរក​បុគ្គល​គេចវេះ​ពន្ធ​ – CEN