កូរ៉េ​ខាងជើ​ងបាញ់​សាកល្ប​ងមីស៊ី​លរយៈ​ចម្ងាយ​ខ្លី ២គ្រាប់ ក្រោយអាមេ​រិច និងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោ​ងធ្វើ​សមយុ​ទ្ធរួម​គ្នាឡើង​វិញ – CEN