ព្រះរាជអាជ្ញា ចោទប្រកាន់មន្រ្តីនគរបា​ល ៥នាក់ រត់ការដោះលែងជន​ជាតិ​ចិន , មន្ត្រីនគរ​បាល​ 2នា​ក់កំពុ​ងគេច​ខ្លួន – CEN