ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ចប់​អាណត្តិ ប្រទេស​ស៊ុត​អែ​ត សាទរ​ចំពោះ​ការគ្រប់គ្រង​វិស័យ​បរិស្ថាន​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN