ចាប់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ក្នុងករណី​ប៉ុនប៉ង​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​លើ​នារី​ម្នាក់​ – CEN