ពិធីលែ​ងកូន​ត្រីចំនួន ៥ម៉ឺនក្បាល និងមេត្រីពូជ២​០គី​ឡូ ចូលទៅក្នុ​ងបឹ​ង ដើម្បីអភិរក្សម​ច្ឆាជា​តិឲ្យ​កាន់​តែសំ​បូរបែ​ប – CEN