សម្តេចតេជោ ជូន​ចៅស្រី ទៅរៀ​ននៅប​រទេស ដើម្បីជាការផ្តល់​ភាព​កក់ក្តៅ កា​​រលើក​​ទឹកចិ​ត្ត​ស​ម្រាប់​​ការសិ​​ក្យារ​​បស់​ពួ​កគេ​ – CEN