រញ្ជួ​យដីវា​យប្រហារ​កោះហ្វីលី​ពីន បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លា​ប់ជិ​ត ១០នាក់ និងរង​របួ​សជាច្រើ​ន – CEN