បង្ហាត់បង្រៀន​កុមារ​ឱ្យ​ចេះ​សង្គ្រោះ​ខ្លួនឯង​ពេល​លង់ទឹក ក្រោម​ប្រធានបទ “​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ក​រ​ណី​គ្រោះថ្នាក់​លង់ទឹក​ចំពោះ​កុមារ​” “NO KIDS DROWN” របស់​យុវជន​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN