ចាប់​ស្ត្រី​មេខ្យល់ ២​នាក់ ជួញដូរ​នារី​វ័យក្មេង​៤​នាក់​ឆ្លងដែន ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN