អ្នកគាំទ្រ​ក្លឹប​បាល់ទាត់​គីរីវង់​សុខ​សែន​ជ័យ​ជាង​ ៤០០​នាក់​ ចូលរួម​អបអរ​សារ​ទរ​ក្នុងការ​បង្ហាញ​ឈុត​ឯកសណ្ឋាន​និង​ឡូហ្គូក្រុម​ថ្មី​ – CEN