រូបសំណាក​លួង​ព្រះស្តេច​កន និង​រូបសំណាក​ព្រះបាទ​ជ័យ​វ​រ័​ន្ម​ទី​០៧ ត្រូវបាន​ក្រុម​អតីត​សិស្ស​ជំនាន់​ឆ្នាំ​១៩៨៦ ​យកមក​តម្កល់​ក្នុង​វិទ្យាល័យ​ជាស៊ីម – CEN