ការបន្ត​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​ដីធ្លី​សហគមន៍​ទំហំ ៣៤៣៦.៥៩​ហិច​តា ក្នុង ៤​សហគមន៍ ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ – CEN