កម្លាំង​ប៉េអឹម​បាន​រកឃើញ​ឡាន​ប៉ា​កុង​ចំនួន ០៦​គ្រឿង និង​រង់ចាំ​ជំនាញ​កាត់​ជា​កំណាត់ៗ រួច​ធ្វើ​ការដុត​បំផ្លាញចោល​ – CEN