កម្ពុជា​តួ​ក​គី នឹង​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​សន្តិសុខ​ – CEN