រថយន្ត​​ដឹក​ក​ម្មករ​ ក្រឡាប់​ស្លាប់​ ២​នាក់​ របួស​ ធ្ងន់​ ស្រាល​ ៣៣នាក់​ នៅ​ស្វាយ​រៀង​ – CEN