យន្តហោះ​យោធាប៉ា​គីស្ថា​ន ធ្លាក់លើលំនៅស្ថា​ន​ប្រជាពល​រដ្ឋ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​ ១៥នាក់​ស្លាប់​ – CEN