ត្រាំ ចំអក​ទៅ គីម ជុង​អ៊ុន​ថា លោក​ក៏​មាន​ប៊ូ​តុង​នុយក្លេអ៊ែ​រដែរ និង​មាន​អនុភាព​ជាង​ – CEN