រថយន្តដឹក​មាន់ វ៉ាជែងមិនប្រយ័ត្ន បុក​រថយ​ន្តដឹកកម្មករពេញទំហឹង​ របួសជាង៣០នាក់ – CEN