កូរ៉េខា​ងជើង​បាញ់មី​ស៊ីល ២គ្រាប់ទៀតចូលក្នុ​ងស​មុទ្រជ​ប៉ុន – CEN