បុរសម្នាក់ ចេះតែរងាញាក់រវើរវាយ បានយ​កកាំ​បិតចា​ក់សម្លាប់​ខ្លួន​ឯង​ – CEN