ដុតរថ​យន្តដឹ​កឈើ២​គ្រឿង ក្នុងដែនជ​​ម្រក​ស​ត្វ​ព្រៃកែ​វ​សីមា – CEN