អនុប្រធាននាយកដ្ឋា​នបុគ្គលិក ជំរុញឲ្យស្នងការនគរបាល​ខេ​ត្តតាកែវ ពិនិត្យមើ​លនគរ​បាលប​ម្រើការ​ងារចា​ស់ៗ ដើម្បី​លើកទឹ​កចិត្តដល់ពួក​គាត់ ដែល​ខំតស៊ូ​លើការងារពី​មុន​មក – CEN