ធ្លាក់ដែកមួយកំណាត់ ពីលើអគា​រ​កម្ពស់​ដ៏ខ្ពស់​មួយ មក​លើឡាន ជា​ប់ជង់​ទៅ​នឹង​​ក្បាលរ​​ថយ​ន្ត តែសំណាងមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស – CEN