កំពូល​ចោរឆ្នាំ​២០​១៩ មិនលួច​ម៉ូតូ​​ បែរ​ជា​ដោះ​​យក​តែ​ក​ង់​ – CEN