បុរស​ម្នាក់​ហ៊ាន​បើកទ្វារ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រា​សាក់ ប៉ុនប៉ង​លួច​ – CEN