អតី​តឡូត៍​នេសា​ទលេខ​៦ស្ទួ​ន ស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកទន្លា​ប់ ​ត្រូវបានឈ្មួញមានអំ​ណា​ច ឃុបឃិតគ្នាឈូ​ស​ឆាយ​ កាយ​ព្រំលើក​ទំន​ប់រំលោ​ភយកដី​រដ្ឋ – CEN