អាមេរិ​ចដាក់​ទណ្ឌ​កម្មលើ​រដ្ឋម​ន្រ្តីការ​បរទេ​សអ៊ីរ៉ង ដោយបង្កកទ្រព្យទាំង​អ​ស់នៅអាមេ​រិច – CEN