កញ្ញា វីរៈ និច្ច តារាចម្រៀងវៃក្មេ​ង មិនចង់កែកុនរូបសម្រស់នោះទេ គឺចង់រ​ក្សាររ​បស់ពី​​ធម្ម​ជាតិឱ្យបាន១០០​% – CEN