សូម​ប្រយ័​ត្ន, គ្រោះថ្នាក់ចរា​ចរ​ស្លាប់​មនុស្ស​ទៀត​ហើយ តាមផ្លូវជា​តិលេ​ខ៤ នាខេត្តព្រះ​សីហ​នុ – CEN