ពលរដ្ឋ​ចោ​ទ​ឧ​កញ៉ា ភឿន ផល្លា ថា បាន​ដើរ​រំលោភ​​យ​ក​ដី​​សាធា​រណៈ​​របស់​​​រដ្ឋ​ម​ក​ធ្វើជា​​ក​ម្មសិទ្ធិ​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ – CEN