ករុណា ពេជ្រ ថា ជំនួញ​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​នៅ​ផ្សារ​រាត្រី​កុងតឺន័រ​សៀមរាប​ – CEN