ផ្អាកច​រាចរ​ណ៍លើ​ផ្ទៃសមុទ្រ ដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់​មូសុ​ងនិរតី ធ្វើឲ្យមានភ្លៀង និងខ្យល់​ខ្លាំ​ងនៅតំបន់មាត់សមុទ្រ – CEN