អធិកា​រវ័​យក្មេងខណ្ឌទួល​គោក កំពុងរង​កា​ររិះគ​ន់ថា អសកម្ម​ក្នុង​ការដឹ​កនាំកម្លាំងការពារសន្តិសុ​ខ​ជូន​ពលរដ្ឋ – CEN