ប្រធាន​មន្ទីរអប់រំ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បំភ្លឺថា គ្មាន​ការលក់ ឬ​ដោះដូរ​ទីតាំង​ផ្ទះសំណាក់​គ្រូបង្រៀន​ទេ​ – CEN