ប្រាប់​សមត្ថកិច្ច​ថា​ខ្លួន​ជា​អ្នកសារព័ត៌មាន​អាជីព តែមាន​ជំនាញ​ខាង​ដេី​រ​លួច និង​ដេី​រ​ឆក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ពេលនេះ​អស់​ត្រូវ​លក្ខណ៍​ហេី​យ​ – CEN