សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​បុរស​២​នាក់​ពីបទ​ប៉ះពាល់​សិទ្ធិ​ឯកជន​ក្នុង​ស្រុ​​ក​មោង​ឬ​ស្សី​ – CEN