ចាប់​ឃាតក​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​កម្មការិនី​រោងចក្រ QMI – CEN