គ្រោះថ្នាក់​ចរាចររថយ​ន្តធំ​ដឹកឥដ្ឋ​ក្រឡាប់​ ប៉ះទៅលើម៉ូតូនៅផ្លូវ​ចំ​ណោត​បេតុង​វត្ត​លើ របួសធ្ងន់​ច្រើននា​ក់ – CEN