រថយន្តកុងតឺន័រក្រឡាប់​ផ្ងាជើងច្រងាងៗ នៅផ្លូវ​ថៃហ្គ័រ កែង​ផ្លូវ​ជាតិលេ​ខ១ តែគ្មា​នគ្រោះថ្នា​ក់ដ​ល់មនុស្ស – CEN