កូរ៉េខាងជើង​ប្រកាសថា នឹង​បើក​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​សំរាប់​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង​វិញ​ – CEN