ស្នេហា១គូបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលកាលឆ្នាំ២០១២ ព្រោះ​តែខាង​ស្រី​មាន​វ័យ​ទើប​តែ​១២​ឆ្នាំ ឥឡូវ​នេះ​នាង​ធំ​ពេញ​ក្រមុំ​ហើយណ៎ា! – CEN